Co powinieneś wiedzieć

Wykonywanie elementów betonowych można podzielić na trzy etapy.

pomocnicze_4_www.jpg

 • Dobór mieszanki i zamówienie.
 • Układanie mieszanki (betonowanie).
 • Pielęgnacja betonu.

Wszystkie etapy są równie ważne i mają ogromny wpływ na jakość i wytrzymałość wykonywanych konstrukcji.

Wybór odpowiedniej mieszanki jest kluczowy dla dalszego wykonawstwa oraz trwałości betonowanych elementów. Rodzaj betonu należy dopasować do wykonywanego elementu zarówno pod względem parametrów (np. klasy wytrzymałości) jak i, co bardzo istotne, funkcji, jaką betonowany element będzie spełniał. Mieszanki betonowe różnią się między sobą składem surowcowym, który dostosowywany jest do odpowiednich potrzeb. Beton tej samej klasy wytrzymałości wykorzystany do zbudowania ściany lub stropu będzie posiadał inny skład niż ten, z którego wykonamy podjazd lub wylewkę pod wiatę garażową. 

Poniżej w kilku krokach przedstawiamy, jak zamówić beton oraz na co trzeba zwrócić uwagę przy doborze mieszanki betonowej.

Jak zamówić beton:

 • Określ rodzaj betonu (z projektu architektonicznego lub stosując się do sugestii poniżej).
 • Oblicz potrzebną ilość.
 • Określ sposób układania mieszanki (bezpośrednio z betonowozów lub za pomocą pompy).
 • Zadzwoń do jednego z naszych oddziałów i zapytaj o dostępność.
 • Przygotuj miejsce betonowania (dojazd, większą przestrzeń, tak aby mogła rozłożyć się pompa).
 • Zabezpiecz odpowiednie narzędzia do układania i zagęszczania mieszanki (np. wibratory).
 • Przed i po betonowaniu - pielęgnuj ułożoną mieszankę (pielęgnacja).

Jeśli potrzebujesz beton do konkretnej realizacji zadzwoń! Pomożemy dopasować odpowiednią mieszankę do Twoich potrzeb.

Tel : 510 777 066

Jeśli chcesz to zrobić samodzielnie zwróć uwagę na następujące rzeczy:

 • Określanie rodzaju betonu.

Jeśli budujemy zgodnie z posiadanym projektem architektonicznym, wszystkie parametry mieszanki powinny być w nim określone i zgodnie z nimi należy zamówić beton. Jeśli wykonujemy elementy samodzielnie, należy wziąć pod uwagę następujące rzeczy:

Klasę betonu – podstawowy parametr określający wytrzymałość na ściskanie stwardniałej mieszanki:

C8/10, C12/15 – są to tak zwane „ betony chude”. Wykorzystuje się je do wykonywania warstw podkładowych pod właściwe elementy. Można je również stosować do osadzania ogrodzeń, krawężników lub jako podbudowę pod kostkę brukową.

C16/20, C20/25, C25/30 – najczęściej stosowane klasy betonu w budownictwie jednorodzinnym. Wykonuje się z nich fundamenty, słupy, stropy, różnego rodzaju wylewki.

C30/37, C35/45, C40/50  – wyższe klasy betonu wykorzystywane przy wznoszeniu dużych konstrukcji żelbetowych oraz elementów, które mają przenosić zwiększone obciążenia.

zdjcia_pomocnicze_3.jpg

Uziarnienie kruszywa – parametr pokazujący zastosowaną maksymalną wielkość kruszywa w konkretnej mieszance. Przy doborze należy wziąć pod uwagę rodzaj elementu i gęstość zbrojenia.

Do max 8 mm – elementy gęsto zbrojone, o nietypowym kształcie.

Do max 16 mm – elementy normalnie zbrojone (stropy, słupy, wylewki, posadzki).

Konsystencja – cecha określająca stopień ciekłości mieszanki.

S1 – mieszanki suche wykorzystywane pod kostkę burkową, krawężniki.

S2 – mieszanki gęsto plastyczne wykorzystywane przy betonowaniu schodów, skosów.

S3 – standardowa konsystencja do betonowania stropów, słupów, płyt fundamentowych.

S4 – mieszanki o podwyższonej ciekłości wykorzystywane przy betonowaniu gęsto zbrojonych elementów.

Wodoszczelność – takie mieszanki charakteryzują się podwyższoną szczelnością zapobiegającą nadmiernej penetracji wody w strukturę betonu, zatrzymując ja tym samym na zewnątrz betonowanych elementów.

Mieszanki wodoszczelne mają zastosowanie w elementach fundamentowych (ławy, płyty fundamentowe) oraz nawierzchniowych (beton drogowy, wylewki znajdujące się na zewnątrz). Należy pamiętać o zastosowaniu dodatkowych powłok ochronnych (impregnatów) w postaci żeli lub past.

Mrozoodporność – cecha określający odporność betony na procesy niszczące związane z zamarzaniem wody.

Do produkcji takich mieszanek wykorzystuje się odpowiednio dobrany cement i kruszywo oraz stosuje się specjalne domieszki. Beton mrozoodporny stosuje się w elementach płaskich na stałe wyeksponowanych na działanie czynników atmosferycznych, takich jak: nawierzchnie drogowe, wylewki pod wiaty garażowe, powierzchnie parkingów lub chodników.

Domieszki – W zależności od warunków atmosferycznych stosujemy różne zabiegi mające na celu prawidłowy przebieg procesu wiązania mieszanki.

W warunkach podwyższonych temperatur ( > 25 stopni Celsjusza) rekomendujemy użycie domieszek opóźniających, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniej konsystencji podczas całego procesu betonowania.

 W warunkach obniżonych temperatur (< 5 stopni Celsjusza) stosujemy beton grzany (podgrzewamy zarówno wodę zarobową, jak i kruszywa), co przyspiesza hydratację cementu.

Dodatkizbrojenie rozproszone polipropylenowe oraz stalowe.

Główną funkcją zbrojenia jest zapobieganie skurczowi betonu. Jest to powstawanie niekontrolowanych, niepożądanych rys i szczelin na powierzchni betonu. Dzieje się tak w wyniku nadmiernego i zbyt szybkiego wysychania mieszanki betonowej, zwłaszcza w jej przypowierzchniowych częściach (pielęgnacja). Zbrojenie rozproszone stosuje się głównie przy wykonywaniu wylewek oraz posadzek, gdzie mamy do czynienia z dużymi płaskimi powierzchniami. Stalowe zbrojenie rozproszone można również zastosować w wypadku braku możliwość zazbrojenia elementu za pomocą siatki stalowej.

Jeśli istnieją wątpliwości co do wyboru klasy czy innych parametrów, zadzwoń – doradzimy.

 • Oblicz potrzebną ilość.

Podstawową jednostką objętości przy zamawianiu mieszanki betonowej jest 1 m3 potocznie nazywany „kubikiem”.

Jeśli dysponujemy projektem architektonicznym, możemy szacunkowo założyć, ilu kubików potrzebujemy. Warto pamiętać, że dane zawarte w projektach mogą nieco różnić się od tych, które fizycznie będą potrzebne do zabetonowania poszczególnych elementów, dlatego warto zawsze po zaszalowaniu zmierzyć faktyczną jego objętość. Warto również pamiętać, że przy wykonywaniu elementów fundamentowych (takich jak ławy fundamentowe lub płyty), gdzie w zależności od technologii wykonawstwa brak szalunku, ilość potrzebnego betonu może odbiegać od wykonanych obliczeń teoretycznych. Z podobną sytuacją możemy się spotkać, jeśli wykonujemy element bezpośrednio na nierównej podbudowie (np. tłuczniu).

W przypadku samodzielnego wykonywania elementów (bez projektu) każdorazowo należy zmierzyć potrzebną objętość i zgodnie z nią zamówić beton.

20191219_121909_www.jpg

 • Określ sposób układania mieszanki

Przygotowując się do betonowania, należy zastanowić się, w jaki sposób mieszanka ma być dostarczona do betonowanego elementu.

Betonowanie bezpośrednio z betonowozów – każdy z naszych samochodów transportowych wyposażony jest w rynny o długościach do 3 m. Jeśli wybierzemy ten sposób betonowania, musimy pamiętać o zapewnieniu dostępności do elementu – mieszanka podawana jest do niego bezpośrednio. Metodę tę można również stosować do wykonywania posadzek lub wylewek.

Pompa do betonu – elementy znajdujące się na wysokościach lub trudno dostępne (np. brak bezpośredniego dojazdu – utwardzonego miejsca lub innych przeszkód). Dysponujemy pompami o długościach od 25 do 50 metrów.

 • Zadzwoń do jednego z naszych oddziałów.

Jeśli zbierzemy wszystkie potrzebne informacje lub mamy jakieś wątpliwości, przy doborze betonu lub sposobie układania mieszanki zadzwoń do jednego z naszych oddziałów. Wszystkie zamówienia staramy się realizować na bieżąco, warto jednak zadzwonić wcześniej, co umożliwi nam punktualne zrealizowanie betonowania.

 •  Przygotuj miejsce betonowania.

Aby realizacja betonowania przebiegała sprawnie, należy zapewnić dojazd do miejsca betonowania. Mieszankę transportujemy samochodami ciężarowymi, w związku z czym droga powinna być utwardzona i musi zapewniać możliwość manewru. W zależności od wybranej metody układania zabezpieczyć trzeba odpowiednią przestrzeń do realizacji robót. Przy zamówieniu usługi pompowania należy pamiętać, że pompa musi rozstawić podpory stabilizujące, które zajmują sporą ilość miejsca.

 • Zabezpiecz odpowiednie narzędzia do układania i zagęszczania mieszanki.

Żeby stwardniały beton osiągnął założone parametry, należy prawidłowo ułożyć oraz zagęścić świeżą mieszankę betonową. Oprócz podstawowych narzędzi budowlanych potrzebny będzie również wibrator wgłębny, który pozwoli prawidłowo zagęścić mieszankę. Unikaj wlewania betonu z wysokości powyżej jednego metra (np. prosto do głębokiego wykopu). Grozić to może rozsegregowaniem mieszanki i w konsekwencji nieosiągnięciem odpowiedniej jakości już stwardniałego betonu (np. braku szczelności, niedostatecznej wytrzymałości na ściskanie). W celu osiągnięcia bardzo gładkiej powierzchni należy użyć tzw. łat wibracyjnych.

oferta_usugi_2_www.jpg

 • Przed i po betonowaniu (pielęgnacja)

Warunki atmosferyczne mają duży wpływ na proces zabudowywania i dojrzewania mieszanki betonowej. Istotnym jest, aby pielęgnacja betonu rozpoczęła się tuż po skończeniu układania mieszanki i trwała min. 3 dni.

BETONOWANIE W  NISKICH TEMPERATURACH

Pod pojęciem niskich temperatur przyjmuje się okres, w którym średnia temperatura dobowa jest niższa niż +5°C, a temperatura minimalna może spaść poniżej 0°C. Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej szalunki i zbrojenie należy dokładnie oczyścić z lodu i śniegu. Najważniejsze jest zatrzymanie ciepła w mieszance i niedopuszczenie do zmarznięcia betonu. Można to osiągnąć poprzez przykrycie poziomych elementów za pomocą: plandek, mat słomianych, płyt styropianowych, folii bąbelkowej lub geowłókniny.

Można również docieplać mieszankę za pomocą dmuchaw lub elektronagrzewu. W takim wypadku istotne jest, aby temperatura powietrza nawiewanego nie była za wysoka w stosunku do panujących warunków atmosferycznych. Spowodować to może dużą różnicę temperatur w przekroju elementu, skutkującą niechcianymi efektami ubocznymi. Zapytaj o dodatki mrozochronne oraz grzanie mieszanki.

BETONOWANIE W WYSOKICH TEMPERATURACH

Z temperaturami przekraczającymi 25°C mamy do czynienia głównie w okresach letnich. Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej szalunki i zbrojenie należy schłodzić, polewając wodą.

Najważniejsze jest zatrzymanie wody w mieszance i niedopuszczenie do nadmiernej transpiracji powodującej spękania wynikające ze skurczu mieszanki. Można to osiągnąć poprzez:

- polewanie wodą, przy czym pamiętać należy o tym, aby strumień nie był zbyt silny, aby nie zniszczyć wierzchniej warstwy  betonu (idealnym rozwiązaniem jest zraszacz ogrodowy)

- istotna jest również temperatura wody użytej do pielęgnacji. Musi być zbliżona do temperatury otoczenia, ponieważ użycie wody zimniejszej spowodować może szok termiczny i powstanie rys oraz spękań

Nadmiernej ucieczce wody zapobiega również przykrycie poziomych elementów za pomocą: folii, folii bąbelkowej, geowłókniny.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest kombinacja powyższych sposobów np. przykrycie stropu materiałem chłonącym i trzymającym wodę przy jednoczesnym polewaniu. Zapytaj nas o dodatki opóźniające.

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych jest General Beton Polska sp. z o.o. Dane do kontaktu w zakładce „Kontakt”.

Czytaj treść polityki prywatności