Jakie standardy musi spełniać beton budowlany?

betonowe ściany

Beton towarowy wykorzystywany jest w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, drogowym i wielu innych sektorach gospodarki. Jest niezastąpiony w wielu konstrukcjach dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, które wynikają z przestrzegania właściwych norm i standardów.

Normy i certyfikaty betonu towarowego

Aby beton towarowy zapewniał bezpieczeństwo użytkowania powinien być produkowany zgodnie z wieloma obowiązującymi normami i przepisami, takimi jak np. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton – wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność czy PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Produkcja betonu musi być kontrolowana przez niezależne jednostki certyfikujące, które potwierdzają zgodność mieszanki z normami i wystawiają certyfikaty, zapewniające o wysokiej jakości betonu.

Skład i proporcje betonu budowlanego

Normy określają wymiary i właściwości jakie musi mieć beton towarowy. Wskazują także na maksymalne i minimalne zawartości komponentów mieszanki, m.in. stosunek wody do cementu, maksymalny rozmiar kruszywa, minimalna wytrzymałość na ściskanie czy maksymalna zawartość powietrza. Normy wskazują także minimalny czas utwardzania betonu towarowego. Kluczowe jest zachowanie odpowiednich proporcji, aby uzyskać optymalne właściwości betonu, np. wytrzymałość, elastyczność i odporność na ściskanie.

Klasy betonu towarowego

Klasa betonu określa jego zdolność do przenoszenia obciążeń i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dla betonu towarowego ciężkiego i zwykłego wyróżnia się klasy od C8/10 do C100/115, a dla lekkiego od LC8/9 do LC80/88. Wybór odpowiedniej klasy betonu zależy od wymagań projektowych, obowiązujących norm i warunków eksploatacji. Beton musi być odporny na ogień, mróz czy korozję, a także być materiałem trwałym, elastycznym i podatnym na modyfikacje.

Wróć do bloga

Dane adresowe


General Beton Polska Sp. z o.o.

ul. Południowa 11/15
95-054 Ksawerów

NIP: 727-19-68-639Copyright © 2019 - 2023 General Beton
Developed by WEBprojekt
Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych jest General Beton Polska sp. z o.o. Dane do kontaktu w zakładce „Kontakt”.

Akceptuję treść polityki prywatności
Czytaj treść polityki prywatności